Als de wijziging die u wilt doorvoeren nog mogelijk is zullen wij de wijziging voor u in orde maken. Houd u er rekening mee dat er wijzigingkosten aan verbonden kunnen zijn. Alleen de hoofdboeker kan een wijziging in de boeking aanbrengen. U kunt voor het wijzigen van uw boeking een email sturen info@onlinevakantiegids.nl. Wij zullen u dan berichten of de wijziging mogelijk is en zo ja, tegen welke kosten.

Categorie: